♫♪၀ါသနာတူMember ၀င္ထားၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား♪♫

6/14/2013

ဆရာ မ်ဳိးဟန္ကို၏ လစဥ္ ေဗဒင္ေဟာစတမ္း ....


ဆရာမ်ိဳးဟန္ကုိ - 2013, June လ အတြက္ ေဗဒင္ ေဟာစတမ္း

၁။ တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား အတြက္ 

ယခုလတြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပလာေသာ အခ်ိန္ေလးျဖစ္သည္။ မိမိ အတြက္ အကူညီေပးသူမ်ား အၾကံညဏ္ေပးသူမ်ား ေပၚလာမည္။ လူမ်ိဳးကြဲနဲ႔ တြဲဖက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပပါသည္။ ထီကံေကာင္းပါသည္။ ေငြေၾကးမ်ား ေခ်းဌားျခင္း ေရွာင္ပါ။ အနည္းငယ္ စိတ္ညစ္ရမည္။ မိမိ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရးညံ႕မည္။ ပညာေရး ၾကိဳးစားေနမည္႔ အခ်ိန္ ကာလေလးပါ။
အခ်စ္ေရးမွာ ေဝးေနရေသာ္လည္း နီးစပ္နိုင္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စကားေျပာဆိုမွဳ အဆင္မေၿပေသးပါ။အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ သာယာလာမည္။ စကားေျပာဆိုမွဳမ်ား အဆင္ေျပသည္။ ယခုလအတြင္း က်န္းမာေရးမွာ အေၾကာတက္ၿခင္း ၊ ခါးနာျခင္း ၿဖစ္မည္။ ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ တနလၤာေန႔ နံနက္တြင္ ဌက္ကေလးမ်ားကုိ အစားေကြ်းၿပီး ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။
ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္ အတြက္ တနဂၤေႏြေန႔နံနက္တြင္ ဌက္ကေလးမ်ားကုိ အစားေကြ်းၿပီး ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ ဒီလအတြက္ အက်ိဳးေပးေသာ ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ား ။ ။ ၆ ၄ ၃ ၂ 

၂။ တနလၤာ သားသမီးမ်ား အတြက္ 

ယခုလအတြင္း အလုပ္အကုိင္ ကိစၥမ်ား အကူအညီေပးသူ ေပၚမည္။ ေအာင္ျမင္ ရည္ရႊယ္ေသာလမ္းစ ေပၚလာမည္။ လက္ရွိ စိတ္ညစ္မွဳ အနည္းငယ္ ရွိေသာ္လည္း စိတ္ပူစရာ မရွိပါ။ အဆင္ေျပလာမည္။
ဒီလအတြင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အနည္းငယ္ လမ္းစေပၚလာမည္။ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပပါ။ စိတ္ညစ္မွဳ ရွိပါသည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပလာမည္။ အလုပ္အကုိင္ ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ေသာ လမ္းစေပၚမည္။ ဒီလအတြင္းမွာ ခရီးတိုမ်ား ဆက္တိုက္ သြားလာေနရ မည္။ ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းေနေသာ အခ်ိန္ေလးပါ။ ဒီလအတြင္း အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား ျပသာနာမ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း တည္ၿမဲ ေနေသာ အခ်ိန္ေလးပါ။ စိတ္ညစ္မွဳမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အဆင္ေျပပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာေနေသာ အခ်ိန္ေလး ျဖစ္ပါသည္။ ဒီလအတြက္ က်န္းမာေရးမွာ မ်က္စိအားနည္းျခင္း ၊ ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္မည္။
ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္ အတြက္ တနလၤာေန႔တြင္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဆြမ္းေတာ္ ကပ္လွဴ၍ ေနအိမ္ဘုရားတြင္ လွဴဒါန္းၿပီး ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ အက်ိဳးေပး ေသာဂဏန္းမ်ား ။ ။ ၇ ၄ ၃ ၂ 

၃။ အဂၤါ သားသမီးမ်ား အတြက္ 

ယခုအတြင္းအလုပ္အကုိင္မ်ား ပံုမွန္အေနအထားေလးမွာ တည္ရွိေနမည္။ မိမိက ၾကိဳးစားေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ အေနွာင္႕အယွက္ ရွိေနပါသည္။ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးတြင္ ယံုၾကည္မႈ အလြဲသံုးစားခံရျခင္းႏွင့္
အတူ အတိုက္အခံမ်ား ရွိေနေသာလည္း ေအာင္ျမင္မည္။ ယခုလအတြင္း ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အဆင္ေၿပပါသည္။ ထီကံစမ္းေပးပါ။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အနည္းငယ္ ကူညီမည္႔သူ ရွိေနမည္။ မိမိ မိသားစုအတြင္း ျပသာနာမ်ား အတြက္ စိတ္ညစ္ေနရမည္။ ပညာေရး ကံေကာင္းပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္ေျပေနေသာ္ မလိုအပ္ေသာ ကိစၥမ်ား ျပသာနာမ်ားကို ခ်စ္သူ နွင္႔ အတူ ေျဖရွင္းေနရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ စိတ္ေပ်ာ္ေနေသာ အခ်ိန္ေလးပါ။ မိသားစုအတြင္း စိတ္ညစ္မွဳ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ေလးေတြ ေပးနိုင္ေသာ အခ်ိန္ေလးျဖစ္သည္။ ယခုလအတြင္း က်န္းမာေရးမွာ စိတ္ပင္ပန္း ၊ ကိုယ္ပင္ပန္း ျဖစ္မည္။
ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္ အတြက္ အဂၤါေန႔နံနက္တြင္ ဖေယာင္းတိုင္ (၃)တိုင္ ထြန္းညိွ ကပ္လွဴ၍ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ား ။ ။ ၇ ၆ ၅ ၀ 

၄။ ဗုဒၶၶဟူး သားသမီးမ်ား အတြက္
ယခုလ အတြင္းမွာ အလုပ္အကုိင္ကိစၥမ်ား ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနရမည္။ စိတ္ပင္ပန္း ကုိယ္ပန္းျဖစ္ေန ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ေနေသာ အခ်ိန္ေလးပါ။ အခြင့္လမ္းေကာင္းၾကံဳေတြ႕ႏိုင္မႈႏွင့္ အတူ နာမည္ၾကီးျခင္း နာမည္ေကာင္းရျခင္းမ်ား ၾကံဳမည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေငြဝင္ကိန္းရွိပါသည္။ အဆင္ေျပပါသည္။ ေငြေၾကး ကိစၥမ်ားႏွင္႕ပက္သက္၍ ကူညီေပးသူ ေပၚမည္။ ပညာေရကိစၥမ်ား ၾကိဳးစားလုပ္ ေဆာင္ေနရမည္။ အဆင္ေၿပပါသည္။ ခရီးကိစၥမ်ား သြားလာမွဳ အဆင္ေျပပါသည္။ ဒီလအတြင္း အခ်စ္ေရးမွာ အဆက္အသြယ္မ်ား ရရိွလာမည္။ လြမ္းေနရေသာ္လည္း ေပ်ာ္စရာေကာင္းေနေသာ အခ်ိန္ေလး ျဖစ္ပါသည္။ ဒီလအတြင္း အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥမ်ားရန္ျဖစ္လိုက္ ျပန္ခ်စ္လိုက္နဲ႔ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ ေန႔ရက္ေလးကို ျဖတ္သန္းေနရမည္။ အဆင္ေျပပါသည္။ ဒီလအတြင္း က်န္းမာေရးမွာ ေသြးအားနည္းျခင္း ၊ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။
ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ ဗုဒၶၶဟူးေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကေလးတစ္ဦးအား မုန္႔ေကြ်း၍ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ အက်ိဳးေပးေသာဂဏန္း ။ ။ ၈ ၀ ၆ ၄ 

၅။ ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား အတြက္ 

ယခုလအတြင္း မိမိ၏ ရည္ရြက္ခ်က္မ်ား အဆင္မေျပေသးပါဘူး ဘာပဲလုပ္လုပ္ အနည္းငယ္ လြဲေခ်ာ္ေနမည္။ စ္ိတ္ညစ္ေနမည္။ အလုပ္ေျပာင္း ေရႊ႔မွဳမ်ား ေနရာထိုင္ခင္း ေျပာင္းေရႊ႔မွဳမ်ား ရွိသည္။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင္႔ စကားေၿပာဆိုမွဳမ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရႊက္မွုမ်ား အဆင္မေျပပါ။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ယခုလအတြင္း ေငြေၾကးမ်ား အဖတ္မတင္ပါ။ ရသေလာက္ကုန္က်မွဳမ်ား ရွိပါသည္။ မစုမိေသာ အခ်ိန္ေလး ျဖစ္သည္။ ဒီလအတြင္းမွာ ခရီးယာယီကိစၥမ်ား အၿမဲသြားလာေနရမည္။ ပညာေရးမွာ ၾကိဳးစားေနရေသာအခ်ိန္ေလးပါ။ ဒီလအတြင္း အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းေနပါသည္။ မိမိ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္ေျပေနေသာလည္း စိတ္ညစ္ေနရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ေဝးေနရမဲ႔ အခ်ိန္ေလးပါ။ ဒီလအတြက္ က်န္းမာေရးမွာ ေခ်ာင္းဆိုး ၊ အေအးမိ ၿဖစ္မည္။ ယၾတာ = ကံေကာင္းေစရန္အတြက္ မိမိေနအိမ္ဘုရားတြင္ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူၾကီးမ်ားကို သစ္သီးလွဴ၍ လိုရာဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ အက်ိဳးေပးေသာဂဏန္းမ်ား ။ ။ ၆ ၃ ၂ ၁ 

၆။ ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား အတြက္ 

ယခုလအတြင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အဆင္ေျပေနေသာ အခ်ိန္ေလးပါ။ မိမိ ေမွ်ာ္လင္႔ေနေသာ ရည္ရႊယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေပၚမည္။ အလုပ္အကုိင္ ကိစၥမ်ားလည္း အဆင္ေျပလာမည္။
စီးပြားေရး ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ကံေကာင္းေနပါသည္။ ရေအာင္သာ စုေဆာင္းပါ။ သူတစ္ပါးထံမွ အကူအညီရမည္။ ယခုလအတြင္း ခရီးယာယီမ်ား သြားလာမွဳ မ်ားေနမည္။ မိမိ မိသားစု လူမွုေရး
ဘာသာေရး ကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ မိသားစုတြင္း စီးပြားေရးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပပါလာမည္။ ပညာေရး ကံေကာင္းေနေသာ အခ်ိန္ေလးပါ။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္ေျပေနပါသည္။ သူတစ္ပါး ဝင္ေႏွာက္ယွက္ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလအတြင္း က်န္းမာေရးမွာ ေသြးအားနည္း ၊ ထိမိခိုက္မိ ျဖစ္မည္။
ယၾတာ = ေသာၾကာေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ရြတ္ဆိုျပီး ကံေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ဆုေတာင္းပါ။ အက်ိဳးေပးေသာ ဂဏန္းမ်ား ။ ။ ၇ ၅ ၄ ၀ 

၇။ စေနသား သမီးမ်ား အတြက္ 

ယခုလ အတြင္းမွာ ရည္ရြယ္ေသာ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပပါသည္။ အလုပ္အကုိင္ကိစၥမ်ား ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာမည္။ မိသားစု အတြင္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာမည္။ ေငြေၾကးမ်ား အတြက္နဲ႔ စိတ္ညစ္မွဳ ရွိေနေသာ္လည္း အဆင္ေျပပါသည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပပါသည္။ စုမိေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ ခရီးကိစၥမ်ား သြားလာမွဳမ်ား အဆင္မေျပေသးပါ။ မဂၤလာကိစၥမ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ တနလၤာနံ ဝင္မည္။ ပညာေရး ဆက္လက္ၾကိဳး စားေနရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥမ်ားလည္း အဆင္ေျပပါသည္။ အခုလအတြင္း က်န္းမာေရးမွာ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း ၊ မ်က္စိအားနည္း ျခင္းျဖစ္မည္။
ယၾတာ = စေနေန႔ နံနက္ပိုင္း မိမိေနအိမ္ဘုရားတြင္ သၾကားမုန္႔ ကပ္လွဴ၍ ကံေကာင္းလာေစရန္ အတြက္ ဆုေတာင္းလိုက္ပါ။ ဒီလအတြက္ အက်ိဳးေပးေသာဂဏန္းမ်ား ။ ။ ၈ ၅ ၃ ၁ 

(အဘ ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ ၏ တပည္႔ - ဆရာမ်ိဳးဟန္ကို - ေကအယ္ ၊ ကိုတာရာယာ ၊ ဖုန္း- ၀၁၇ ၂၂၆၀ ၇၁၅ )
ယခုလအတြင္း မိမိရဲ႕ဘဝေလး မ်ားလည္း (၁၁) မီးၿငိမ္း၍ ေအးခ်မ္းပါေစ။

ေနေဇာ္လင္း
Free Online Radio Media (Malaysia News)
http://www.malaysiaonlineradiomedia.com/

0 comments:

Post a Comment

ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါတယ္. ♪♫#*♥winaung♥*#♫♪...၏

ဆိုဒ္ေလးမွေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါ၏..သည္ဆိုဒ္ေလးစတင္သည္ခုႏုစ္

(03/october/2012)မွသည္ဆိုဒ္ေလးသည္နည္းပညာမ်ား

ဆာ႕၀ဲလ္းမ်ားေလ႕လာရွာေဖြရင္းစတင္စုေဆာင္ထာသည္ဆိုဒ္ေလးၿဖစ္ပါသည္..

ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တဲ႕ခ်ိန္မွာရွာရတာလြယ္ကူေအာင္.သည္ေနရာေလးမွာစုထာခ်င္းၿဖစ္ပါသည္...

မိတ္ေဆြမ်ားလဲလိုခ်င္တာမ်ားခြင္႕ေတာင္းစရာမလိုယူသြားႏိုင္ပါသည္ .....ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ပါေစ..

မိမိဘေလာ့ကို submit မွန္မွန္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိဘေလာ့ ျမန္ဆန္မည္ရွင္းလင္းမည္ ေမာက္တင္ျပီး က်လာတဲ့ေဘာက္ထဲမွာ မိမိဘေလာ့လိပ္စာ ထည့္ကာ Submit ကလစ္လိုက္ပါ ဒါဆို ေနာက္ဇယားတစ္ခုမွ သင့္အီးေမးကို ထည့္ျပီးSubmit လုပ္လိုက္ပါ

<<<အထူးဧည့္ သည္ေတာ္မ်ား>>> Flag Counter

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites