♫♪၀ါသနာတူMember ၀င္ထားၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား♪♫

12/19/2013

အထၱဳပၸတိ စာအုပ္မ်ား (၂၃ အုပ္)


အထၱဳပၸတိ (၂၃ အုပ္)

(၁)ျပည္ေထာင္စုဗိသုကာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း(တကၠသိုလ္ေန၀င္း)
http://www.mediafire.com/?qz1poswhd9n4uvs

(၂)ထူးအိမ္သင္ ကြယ္လြန္ျခင္းအမွတ္တရ-အစိမ္းရင့္ေရာင္ ရက္စြဲမ်ား
http://www.mediafire.com/?cmck4i3ywrnrpyh

(၃)ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဗိုလ္တိုက္ခြ်န္း (တကၠသိုလ္စိန္တင္)
http://www.mediafire.com/?ht3gdri35qjcolc


(၄)ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔ ၁(တကၠသိုလ္စိန္တင္)
http://www.mediafire.com/?2y0baijuh4lwwhl

(၅)ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔ ၂(တကၠသိုလ္စိန္တင္)
http://www.mediafire.com/?41cyj328ij0mrnz

(၆)ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔ ၃(တကၠသိုလ္စိန္တင္)
http://www.mediafire.com/?aagkbtzijt0woxf

(၇)ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔ ၄(တကၠသိုလ္စိန္တင္)
http://www.mediafire.com/?5wjjc614w9a48z5

(၈)အမ်ိဳးသားစာဆို ဆရာေဇာ္ဂ်ီ
http://www.mediafire.com/?2w7jruos2dkqwqu
or
https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQONGRQbV85SEdreDA/edit
(GoogleDocumentေဒါင္းလုပ္သည္၀ဘ္ဆိုက္၏ဘယ္ဘက္အစြန္ဆံုးရွိ Fileကိုႏွိပ္ Download ကို ႏွိပ္၍ စာအုပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။)

(၉)အိုင္းစတိုင္း(ဆန္းလြင္)
http://www.mediafire.com/?ijzbeazsij9uijz

(၁၀)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႕မဟုတ္ သံမဏိၾကိဳးမွ်င္ (ေမာင္ေသြးခြ်န္)
http://www.mediafire.com/?i6d93649267611e

(၁၁)ကိုယ္တိုင္ေရး ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)
http://www.mediafire.com/?q7jue9j12rgap0g

(၁၂)ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ အတၳဳပၸတၱိ(အပိုင္း-၁)
http://www.mediafire.com/?mwz0m1zmyez

(၁၃)ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ အတၳဳပၸတၱိ(အပိုင္း-၂)
http://www.mediafire.com/?wm5qh2ykhjk

(၁၄)ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ အတၳဳပၸတၱိ(အပိုင္း-၃)
http://www.mediafire.com/?0d2xuzgmjt0

(၁၅)ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ အတၳဳပၸတၱိ(အပိုင္း-၄)
http://www.mediafire.com/?4xtgtg2dnmb

(၁၆)ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ အတၳဳပၸတၱိ(အပိုင္း-၅)
http://www.mediafire.com/?la2a1pmrylyppn1

(၁၇) တီထြင္ေမွာ္ဝိဇၨာၾကီး အယ္လ္ဗာအယ္ဒီဆင္
https://docs.google.com/leaf?id=0B_tDQldqWQvgZTU5ZDczZDQtOTQ0Ny00Y2I4LWFlNDMtMWE5M2JiY2JiZjY2&hl=en

(၁၈) ေခ်ေဂြဗားရား(လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္)
http://www.mediafire.com/?gt3nyxcdlyfb7f6#

(၁၉)ဟိုခ်ီမင္း(လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္)
http://www.mediafire.com/?ocy65ee7xecdpz6

(၂၀)ဟစ္တလာရဲ႕ ေသတမ္းစာ(လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္)
http://www.mediafire.com/?vviy9icysky0ruf

(၂၁)အျမင့္ပ်ံျပည္သူ႔လင္းယုန္သို႔ဂုဏ္ျပဳျခင္း
http://www.mediafire.com/?4v45jt2ke3zere8

(၂၂)ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း
http://www.mediafire.com/?fhsdur7f69whd73

(၂၃)ျပည္ေတာ္ခ်စ္မင္းသား ေရႊဘႏွင့္ အႏုပညာရုပ္ပံုလႊာ (ေကျမဴး)
http://www.mediafire.com/?rjx6678mo5btr5v

Credit: 0n Air စာအုပ္၊စာေပ၊ဟာသ၊ကဗ်ာ၊ႏွင့္အျခားေသာအရာမ်ား
အထၱဳပၸတိ (၂၃ အုပ္)

(၁)ျပည္ေထာင္စုဗိသုကာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း(တကၠသိုလ္ေန၀င္း)
http://www.mediafire.com/?qz1poswhd9n4uvs

(၂)ထူးအိမ္သင္ ကြယ္လြန္ျခင္းအမွတ္တရ-အစိမ္းရင့္ေရာင္ ရက္စြဲမ်ား

http://www.mediafire.com/?cmck4i3ywrnrpyh


(၃)ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဗိုလ္တိုက္ခြ်န္း (တကၠသိုလ္စိန္တင္)
http://www.mediafire.com/?ht3gdri35qjcolc


(၄)ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔ ၁(တကၠသိုလ္စိန္တင္)
http://www.mediafire.com/?2y0baijuh4lwwhl

(၅)ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔ ၂(တကၠသိုလ္စိန္တင္)
http://www.mediafire.com/?41cyj328ij0mrnz

(၆)ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔ ၃(တကၠသိုလ္စိန္တင္)
http://www.mediafire.com/?aagkbtzijt0woxf

(၇)ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔ ၄(တကၠသိုလ္စိန္တင္)
http://www.mediafire.com/?5wjjc614w9a48z5

(၈)အမ်ိဳးသားစာဆို ဆရာေဇာ္ဂ်ီ
http://www.mediafire.com/?2w7jruos2dkqwqu
or
https://docs.google.com/file/d/0B5MWMa_nIbQONGRQbV85SEdreDA/edit
(GoogleDocumentေဒါင္းလုပ္သည္၀ဘ္ဆိုက္၏ဘယ္ဘက္အစြန္ဆံုးရွိ Fileကိုႏွိပ္ Download ကို ႏွိပ္၍ စာအုပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ။)

(၉)အိုင္းစတိုင္း(ဆန္းလြင္)
http://www.mediafire.com/?ijzbeazsij9uijz

(၁၀)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႕မဟုတ္ သံမဏိၾကိဳးမွ်င္ (ေမာင္ေသြးခြ်န္)
http://www.mediafire.com/?i6d93649267611e

(၁၁)ကိုယ္တိုင္ေရး ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)
http://www.mediafire.com/?q7jue9j12rgap0g

(၁၂)ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ အတၳဳပၸတၱိ(အပိုင္း-၁)
http://www.mediafire.com/?mwz0m1zmyez

(၁၃)ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ အတၳဳပၸတၱိ(အပိုင္း-၂)
http://www.mediafire.com/?wm5qh2ykhjk

(၁၄)ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ အတၳဳပၸတၱိ(အပိုင္း-၃)
http://www.mediafire.com/?0d2xuzgmjt0

(၁၅)ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ အတၳဳပၸတၱိ(အပိုင္း-၄)
http://www.mediafire.com/?4xtgtg2dnmb

(၁၆)ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ အတၳဳပၸတၱိ(အပိုင္း-၅)
http://www.mediafire.com/?la2a1pmrylyppn1

(၁၇) တီထြင္ေမွာ္ဝိဇၨာၾကီး အယ္လ္ဗာအယ္ဒီဆင္
https://docs.google.com/leaf?id=0B_tDQldqWQvgZTU5ZDczZDQtOTQ0Ny00Y2I4LWFlNDMtMWE5M2JiY2JiZjY2&hl=en

(၁၈) ေခ်ေဂြဗားရား(လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္)
http://www.mediafire.com/?gt3nyxcdlyfb7f6#

(၁၉)ဟိုခ်ီမင္း(လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္)
http://www.mediafire.com/?ocy65ee7xecdpz6

(၂၀)ဟစ္တလာရဲ႕ ေသတမ္းစာ(လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္)
http://www.mediafire.com/?vviy9icysky0ruf

(၂၁)အျမင့္ပ်ံျပည္သူ႔လင္းယုန္သို႔ဂုဏ္ျပဳျခင္း
http://www.mediafire.com/?4v45jt2ke3zere8

(၂၂)ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း
http://www.mediafire.com/?fhsdur7f69whd73

(၂၃)ျပည္ေတာ္ခ်စ္မင္းသား ေရႊဘႏွင့္ အႏုပညာရုပ္ပံုလႊာ (ေကျမဴး)
http://www.mediafire.com/?rjx6678mo5btr5v

Credit: 0n Air စာအုပ္၊စာေပ၊ဟာသ၊ကဗ်ာ၊ႏွင့္အျခားေသာအရာမ်ား


ဓမၼႏွင့္စာေပနန္းေတာ္သို႕လာေရာက္သူအေပါင္းကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာလို႕ ခ်မ္းသာၾကပါေစ.. ရွာေဖြစုေဆာင္းထားသမွ်တရားေတာ္မ်ားအားအားလုံးနာၾကားပူေဇာ္နိဳင္ရန္အလို႕ငွါ ျပန္လည္ စုစည္းတင္ျပထားပါသည္...ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားနဲ႕တစ္ကြ စာေရးဆရာမ်ား၏ ရသ စာေပမ်ားကိုလည္း ဖတ္ရွဳ ခံစားနိဳင္ပါတယ္ေနာ္... ဖတ္လိုေသာစာေပမ်ားအား C-Box တြင္ေရးသားေတာင္းဆိုခဲ့နိဳင္ပါတယ္..... ေလးစားစြာျဖင့္
<<< မန္ဘာ၀င္ျပီး... အားေပးၾကပါေနာ္ >>>
%%% www.ninilayy.com %%%

ဘေလာ့ခရီးသည္

0 comments:

Post a Comment

ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါတယ္. ♪♫#*♥winaung♥*#♫♪...၏

ဆိုဒ္ေလးမွေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါ၏..သည္ဆိုဒ္ေလးစတင္သည္ခုႏုစ္

(03/october/2012)မွသည္ဆိုဒ္ေလးသည္နည္းပညာမ်ား

ဆာ႕၀ဲလ္းမ်ားေလ႕လာရွာေဖြရင္းစတင္စုေဆာင္ထာသည္ဆိုဒ္ေလးၿဖစ္ပါသည္..

ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တဲ႕ခ်ိန္မွာရွာရတာလြယ္ကူေအာင္.သည္ေနရာေလးမွာစုထာခ်င္းၿဖစ္ပါသည္...

မိတ္ေဆြမ်ားလဲလိုခ်င္တာမ်ားခြင္႕ေတာင္းစရာမလိုယူသြားႏိုင္ပါသည္ .....ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ပါေစ..

မိမိဘေလာ့ကို submit မွန္မွန္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိဘေလာ့ ျမန္ဆန္မည္ရွင္းလင္းမည္ ေမာက္တင္ျပီး က်လာတဲ့ေဘာက္ထဲမွာ မိမိဘေလာ့လိပ္စာ ထည့္ကာ Submit ကလစ္လိုက္ပါ ဒါဆို ေနာက္ဇယားတစ္ခုမွ သင့္အီးေမးကို ထည့္ျပီးSubmit လုပ္လိုက္ပါ

<<<အထူးဧည့္ သည္ေတာ္မ်ား>>> Flag Counter

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites