Open source operation system တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Ubutu (Linux) မွာ ျမန္မာေဖါင့္သြင္းနည္းစာအုပ္ (ျမန္မာလုိ) ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေလ့လာလိုသူမ်ားေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါၿပီ။