♫♪၀ါသနာတူMember ၀င္ထားၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား♪♫

11/07/2013

How to Add Recent Comments Widget? ( Recent Comments လန္းလန္းေလးေတြရမယ္ )

က်ြန္ေတာ္တို႔မိမိ ဘေလာ့မွာ ကြန္မန္႔ေပးသြားတာကို Recent Comments Widget ေလးထားခ်င္တယ္ဆို
ရင္ က်ြန္ေတာ္လန္းမယ္ထင္တဲ့ ဒီဇိုင္းေလးေတြ ျပခ်င္တယ္။ သူငယ္ခ်င္းတို႔ ၾကိဳက္တာေလးေတြမသြားေပါ့။
အခု အေပၚကဟာေလး ေမာက့္ ေလးတင္လိုက္တာနဲ႔ အခုလိုကာလာနဲ႔ အ၀ိုင္းေပၚလာျပီးျပတဲ့ဒီဇိုင္း
တစ္မ်ိဳးပါ။ ဒီပံုေလးကိုၾကိဳက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာယူလိုက္ပါ။
1.Login to Blogger
2.Choose your style
3.HTML/Javascript gadget.
4.click on add a gadget
5. Now Copy the Below code and paste
6. Save.

အခု အေပၚကဟာေလး ေမာက့္ ေလးတင္လိုက္တာနဲ႔ အခုလိုကာလာနဲ႔ အ၀ိုင္းေပၚလာျပီးျပတဲ့ဒီဇိုင္း
တစ္မ်ိဳးပါ။ ဒီပံုေလးကိုၾကိဳက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာယူလိုက္ပါ။ ။ ဒီေနရာမွာ မိမိဘေလာ့စ္လင့္ထည့္ပါ  ဆိုတဲ့ေနရာမွာ မိမိဘေလာ့စ္ရဲ႕ လင့္ကိုအစားထိုးထည့္ေပးလိုက္ပါ။

<style type="text/css">ul.bdlab_recent_comments{list-style:none;margin:0;padding:0}.bdlab_recent_comments li{background:none!important;margin:5px!important;padding:5px!important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none}.bdlab_recent_comments li .avatarImage{padding:3px;background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px #ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden}.avatarRound{-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px}.bdlab_recent_comments li img{padding:0;position:relative;overflow:hidden;display:block}.bdlab_recent_comments li span{margin-top:3px;color:#666;display:block;font-size:12px;line-height:1.4}.bdlab_recent_comments li{-webkit-transition:.5s;-moz-transition:.5s;-ms-transition:.5s;-o-transition:.5s;transition:.5s}.bdlab_recent_comments li:hover{background:#C9FD7A!important;border-radius:100%;</style> <a href="http://mm-helperblogger.blogspot.com/" target="_blank" title="MM-HelperBlogger"><img src="https://bitly.com/24workpng1" alt="MM-HelperBlogger" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; right: 0%; top: 0px;" /></a><a href="http://mm-helperblogger.blogspot.com/" target="_blank" title="MM-HelperBlogger"><img src="https://bitly.com/24workpng1" alt="Latest Tips And Tricks" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; right: 0%;" /></a><a href="http://mm-helperblogger.blogspot.com/" target="_blank" title="MM-HelperBlogger"><img src="https://bitly.com/24workpng1" alt="MM-HelperBlogger" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; left: 0%;" /></a> <script type="text/javascript" src="http://dl.dropboxusercontent.com/s/jgqucxiylfber8e/bdlab-recent-comments-with-avtar-ycode.js"></script><script type="text/javascript" src="ဒီေနရာမွ မိမိ ဘေလာ့စ္ရဲ႕ လင့္ကိုထည့္ပါ//feeds/comments/default?alt=json&callback=bdlab_recent_comments&max-results=5"></script>


-----------------------------------------------------------------------------------------------

ဒါေလးကလည္း ေနာက္ထပ္ စတိုင္အလန္းေလးပါပဲ။ ေမာက္စ့္ ေလးတင္လိုက္တာနဲ႔ အေပၚကို ေလးေထာင့္ စတိုင္ေလးနဲ႔ၾကြတက္လာတယ္။ ဒီ ဒီဇိုင္းကိုလည္းျမန္မာဘေလာ့စ္ေတြမွာ
သိပ္မေတြ႔ဘူးခင္ဗ်ာ့။ လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္က ကုဒ္ေလးကို ယူထည့္လိုက္ပါ။
ဒီေနရာမွာ မိမိဘေလာ့စ္လင့္ထည့္ပါ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ မိမိဘေလာ့စ္ရဲ႕ လင့္ကိုအစားထိုးထည့္ေပးလိုက္ပါ။

<style type="text/css">ul.bdlab_recent_comments{list-style:none;margin:0;padding:0}.bdlab_recent_comments li{background:none!important;margin:5px!important;padding:5px!important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none}.bdlab_recent_comments li .avatarImage{padding:3px;background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px #ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden}.avatarRound{-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px}.bdlab_recent_comments li img{padding:0;position:relative;overflow:hidden;display:block}.bdlab_recent_comments li span{margin-top:3px;color:#666;display:block;font-size:12px;line-height:1.4}.bdlab_recent_comments li{-webkit-transition:.5s;-moz-transition:.5s;-ms-transition:.5s;-o-transition:.5s;transition:.5s;border:2px solid transparent}.bdlab_recent_comments li:hover{-webkit-transform:scale(1.2) translate(15px);-moz-transform:scale(1.2) translate(15px);-ms-transform:scale(1.2) translate(15px);-o-transform:scale(1.2) translate(15px);transform:scale(1.2) translate(15px);box-shadow:0 0 20px 1px #aaa}</style> <a href="http://mm-helperblogger.blogspot.com/" target="_blank" title="MM-HelperBlogger"><img src="https://bitly.com/24workpng1" alt="MM-HelperBlogger" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; right: 0%; top: 0px;" /></a><a href="http://mm-helperblogger.blogspot.com/" target="_blank" title="MM-HelperBlogger"><img src="https://bitly.com/24workpng1" alt="MM-HelperBlogger" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; right: 0%;" /></a><a href="http://mm-helperblogger.blogspot.com/" target="_blank" title="MM-HelperBlogger"><img src="https://bitly.com/24workpng1" alt="MM-HelperBlogger" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; left: 0%;" /></a> <script type="text/javascript" src="http://dl.dropboxusercontent.com/s/jgqucxiylfber8e/bdlab-recent-comments-with-avtar-ycode.js"></script><script type="text/javascript" src="ဒီေနရာမွာ မိမိဘေလာ့ရဲ႕လင့္ကိုထည့္ပါ//feeds/comments/default?alt=json&callback=bdlab_recent_comments&max-results=5"></script>

-------------------------------------------------------------------------------


ဒါေလးကလည္း လန္းတယ္ေနာ္ သူက Avatar ေနရာမွာ ေလးေထာင့္စတိုင္ေလးနဲ႔ သူကိုလိုခ်င္ရင္
ေအာက္မွာ သူ႔ရဲ႕ကုဒ္ကို ယူျပီးထည့္ေပးလိုက္ပါ ။ဘယ္လိုထည့္လဲအေပၚမွာေျပာထားပါ။
သူကေတာ့  (CSS styling) ပါ။ လင့္ထည့္စရာမလိုပါဘူး...............


<style type="text/css">
    .recent-comment        { margin-bottom:10px; padding-left: 24px; }
    .recent-comment-admin  { background-color: #F4F4F4; }
    .recent-comment-ico    { margin-left:-20px;margin-top:4px;float:left;}
    .recent-comment-header {}
    .recent-comment-body   { padding-right: 4px; font-size: 95%;}
    .recent-comment-footer { font-size: 85%; }
    </style>
    <script type="text/javascript">
    //
    // Recent Comments blogger gadget by MS-potilas 2011
    // see http://yabtb.blogspot.com/2011/11/return-of-better-recent-comments-gadget.html
    //
    // CONFIG:
    var numRecentComments = 5;
    var numPerPost = 2; // max comments per post (to try) or 0
    var maxCommentChars = 90;
    var maxPostTitleChars = 0; // if 0, use full post title
    
    var txtWrote = 'wrote:';
    var txtMore = 'Continue >>';
    var txtTooltip = '[user] on "[title]" - [date MM/dd/yy hh:mm]';
    var txtAnonymous = ''; // empty, or Anonymous user name localized
    // Variables [xxx] in texts:
    // supports [title], [user], [date], [time], [datetime], [date format]
    // format supports: yyyy=long year, yy=short year, MM=month(01-12), dd=monthday, hh=hour, mm=min, ss=sec
    
    var getTitles = true;   // false faster
    var trueAvatars = true; // false faster
    var urlMyAvatar = '';   // can be empty (then it is fetched) or url to image
    var urlMyProfile = '';  // set if you have no profile gadget on page
    //
    var urlAnoAvatar = 'http://www.gravatar.com/avatar/00000000000000000000000000000000?d=mm&s=16';
    var maxResultsPosts = "";       // or for example "&max-results=100"
    var maxResultsComments = "";    // or for example "&max-results=300"
    // CONFIG END
    var urlToTitle = {};
    function replaceVars(text, user, title, date) {
      text = text.replace('[user]', user);
      text = text.replace('[date]', date.toLocaleDateString());
      text = text.replace('[datetime]', date.toLocaleString());
      text = text.replace('[time]', date.toLocaleTimeString());
      text = text.replace('[title]', title.replace(/\"/g,'"'));
      var i = text.indexOf("[date ");
      if(i > -1) {
        var format = /\[date\s+(.+?)\]/.exec(text)[1];
        if(format != '') {
          var txtDate = format.replace(/yyyy/i, date.getFullYear());
          txtDate = txtDate.replace(/yy/i, date.getFullYear().toString().slice(-2));
          txtDate = txtDate.replace("MM", String("0"+(date.getMonth()+1)).slice(-2));
          txtDate = txtDate.replace("mm", String("0"+date.getMinutes()).slice(-2));
          txtDate = txtDate.replace("ss", String("0"+date.getSeconds()).slice(-2));
          txtDate = txtDate.replace("dd", String("0"+date.getDate()).slice(-2));
    //or: txtDate = txtDate.replace("dd", date.getDate());
          txtDate = txtDate.replace("hh", String("0"+date.getHours()).slice(-2));
    //or: txtDate = txtDate.replace("hh", date.getHours());
          text = text.replace(/\[date\s+(.+?)\]/, txtDate)
        }
      }
      return text;
    }
    if(urlMyProfile == "") {
      var elements = document.getElementsByTagName("*");
      var expr = /(^| )profile-link( |$)/;
      for(var i=0 ; i<elements.length ; i++)
        if(expr.test(elements[i].className)) {
          urlMyProfile = elements[i].href;
          break;
        }
    }
    function getPostUrlsForComments(json) {
      for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
        var entry = json.feed.entry[i];
        var href;
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++ ) {
          if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
            href = entry.link[k].href;
            break;
          }
        }
        urlToTitle[href] = entry.title.$t;
      }
    }
    function showRecentComments(json) {
      var postHandled = {};
      var j = 0;
      if(numPerPost) {
        while(numPerPost < numRecentComments) {
          for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
            var entry = json.feed.entry[i];
            if(entry["thr$in-reply-to"]) {
              if(!postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href])
                  postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] = 1;
              else
                  postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href]++;
              if(postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] <= numPerPost)
                j++;
            }
          }
          if(j >= numRecentComments)
            break;
          numPerPost++;
          j = 0;
          postHandled = {};
        }
        if(numRecentComments == numPerPost)
           numPerPost = 0;
      }
      postHandled = {};
      j = 0;
      for(var i = 0 ; j < numRecentComments && i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
        var entry = json.feed.entry[i];
        if(numPerPost && postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] && postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] >= numPerPost)
          continue;
        if(entry["thr$in-reply-to"]) {
          if(!postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href])
              postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] = 1;
          else
              postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href]++;
          j++;
          var href='';
          for (var k = 0; k < entry.link.length; k++ ) {
            if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
              href = entry.link[k].href;
              break;
            }
          }
          if(href=='') {j--; continue; }
          var hrefPost = href.split("?")[0];
          var comment = "";
          if("content" in entry) comment = entry.content.$t;
          else                   comment = entry.summary.$t;
          comment = comment.replace(/<br[^>]*>/ig, " ");
          comment = comment.replace(/<\S[^>]*>/g, "");
          var postTitle="-";
          if(urlToTitle[hrefPost]) postTitle=urlToTitle[hrefPost];
          else {
            if(hrefPost.match(/\/([^/]*)\.html/)) postTitle = hrefPost.match(/\/([^/]*)\.html/)[1].replace(/_\d{2}$/, "");
            postTitle = postTitle.replace(/-/g," ");
            postTitle = postTitle[0].toUpperCase() + postTitle.slice(1);
          }
          if(maxPostTitleChars && postTitle.length > maxPostTitleChars) {
            postTitle = postTitle.substring(0, maxPostTitleChars);
            var indexBreak = postTitle.lastIndexOf(" ");
            postTitle = postTitle.substring(0, indexBreak) + "...";
          }
    
          var authorName = entry.author[0].name.$t
          var authorUri = ""
          if(entry.author[0].uri && entry.author[0].uri.$t != "")
            authorUri = entry.author[0].uri.$t;
      
          var avaimg = urlAnoAvatar;
          var bloggerprofile = "http://www.blogger.com/profile/";
          if(trueAvatars && authorUri.substr(0,bloggerprofile.length) == bloggerprofile)
              avaimg = "http://avafavico.appspot.com/?userid=" + authorUri.substr(bloggerprofile.length);
          else {
            var parseurl = document.createElement('a');
            if(authorUri != "") {
              parseurl.href = authorUri;
              avaimg = 'http://www.google.com/s2/favicons?domain=' + parseurl.hostname;
            }
          }
          if(authorUri == urlMyProfile && urlMyAvatar != "")
            avaimg = urlMyAvatar;
          if(authorName == 'Anonymous' && txtAnonymous != '' && avaimg == urlAnoAvatar)
            authorName = txtAnonymous;
          var imgcode = '<img height="16" width="16" title="'+authorName+'" src="'+avaimg+'" />';
          if (authorUri!="") imgcode = '<a href="'+authorUri+'">'+imgcode+'</a>';
    
          var clsAdmin = "";
          if(authorUri == urlMyProfile)
              clsAdmin = " recent-comment-admin";
    
          var datePart = entry.published.$t.match(/\d+/g); // assume ISO 8601
          var cmtDate = new Date(datePart[0],datePart[1]-1,datePart[2],datePart[3],datePart[4],datePart[5]);
    
          var txtHeader = txtWrote;
          if(txtWrote.indexOf('[')==-1)
            txtHeader = authorName + ' ' + txtWrote;
          else
            txtHeader = replaceVars(txtHeader, authorName, postTitle, cmtDate);
    
          var tooltip = replaceVars(txtTooltip, authorName, postTitle, cmtDate);
          if(!/#/.test(href)) href += "#comments";
          document.write('<div title="'+tooltip+'" class="recent-comment'+clsAdmin+'">
');
          document.write('<div title="'+tooltip+'" class="recent-comment-header'+clsAdmin+'">
<div title="'+tooltip+'" class="recent-comment-ico'+clsAdmin+'">
'+imgcode+'</div>
<a title="'+tooltip+'" href="' + href + '">' + txtHeader + ' </a></div>
');
          if(comment.length < maxCommentChars)
            document.write('<div title="'+tooltip+'" class="recent-comment-body'+clsAdmin+'">' + comment + '</div>
');
          else {
            comment = comment.substring(0, maxCommentChars);
            var indexBreak = comment.lastIndexOf(" ");
            comment = comment.substring(0, indexBreak);
            document.write('<div title="'+tooltip+'" class="recent-comment-body'+clsAdmin+'">
' + comment + '...</div>
');
            if(txtMore != "") {
              var moretext = replaceVars(txtMore, authorName, postTitle, cmtDate);
              document.write('<div title="'+tooltip+'" class="recent-comment-footer'+clsAdmin+'">
<a title="'+tooltip+'" href="' + href + '">' + moretext + '</a></div>
');
            }
          }
          document.write('</div>
');
        }
      }
    }
    if(getTitles)
      document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/posts/summary?redirect=false'+maxResultsPosts+'&alt=json-in-script&callback=getPostUrlsForComments"></'+'script>');
    document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false'+maxResultsComments+'&alt=json-in-script&callback=showRecentComments"></'+'script>');
    </script>


------------------------------------------------------------------------------------------

 
သူ႕ကိုေတာ့ လူသိမ်ားၾကပါတယ္ ဘေလာ့စ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ထည့္ထားၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။
သူကလည္း ဒီဇိုင္းတစ္မ်ိဳးေလး လန္းပါတယ္။ ၾကိဳက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာသူ႕ ကုဒ္ကိုယူျပီး
ထည့္ေပးလိုက္ပါ။ ကိုယ္ထားခ်င္တဲ့ Comments အေရအတြက္ထားလို႔ရပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ 5 ခုပဲ
ျပထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မိမိဘေလာ့စ္လင့္ထည့္ပါ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ မိမိဘေလာ့စ္ရဲ႕ လင့္ကိုအစားထိုး
ထည့္ေပးလိုက္ပါ။

<style type="text/css">
ul.latest_recent_comments{
list-style:none;
margin:0;
padding:0;

.latest_recent_comments li{
background:none !important;
margin:0 0 6px !important;
padding:0 0 6px 0 !important;
display:block;
clear:both;
overflow:hidden;
list-style:none;

.latest_recent_comments li .avatarImage{
padding:3px;
background:#fefefe;
-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;
-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;
box-shadow:0 1px 1px #ccc;
float:left;margin:0 6px 0 0;
position:relative;
overflow:hidden;

.avatarRound{
-webkit-border-radius:100px;
-moz-border-radius:100px;
border-radius:100px;

.latest_recent_comments li img{
padding:0px;
position:relative;
overflow:hidden;
display:block;

.latest_recent_comments li span{
margin-top:4px;color: #666;
display: block;
font-size: 12px;
font-style: italic;
line-height: 1.4;
}
.latest_recent_comments span{
display:none;
}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[    // Recent Comments Settings    var numComments  = 5, showAvatar  = true, avatarSize  = 60, roundAvatar = true, characters  = 30, showMorelink = true, moreLinktext = "More �", defaultAvatar  = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm", hideCredits = true;//]]></script>
<script type="text/javascript" src="http://yourjavascript.com/120631591214/nbtrecentcomments.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ဒီေနရာမွာ မိမိဘေလာ့စ္ရဲ႕ လင့္ကိုထည့္ေပးလိုက္ပါ//feeds/comments/default?alt=json&callback=latest_recent_comments&max-results=6"></script>


သူငယ္ခ်င္းတို႕အဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္  ေၾကာ္ျငာကလစ္ျခင္းLike ႏွိပ္ျခင္း ၊  မန္ဘာ၀င္ျခင္းျဖင့္
ကူညီၾကပါလို႔ ေျပာပါရေစ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ...ေနာက္လည္း ဒီဇိုင္းလန္းလန္းေလးေတြ
ထပ္ျပီးေ၀မွ်ေပးသြားပါမယ္...ေမွ်ာ္...................


0 comments:

Post a Comment

ခုလိုအားေပးတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇဴးတင္ပါတယ္. ♪♫#*♥winaung♥*#♫♪...၏

ဆိုဒ္ေလးမွေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါ၏..သည္ဆိုဒ္ေလးစတင္သည္ခုႏုစ္

(03/october/2012)မွသည္ဆိုဒ္ေလးသည္နည္းပညာမ်ား

ဆာ႕၀ဲလ္းမ်ားေလ႕လာရွာေဖြရင္းစတင္စုေဆာင္ထာသည္ဆိုဒ္ေလးၿဖစ္ပါသည္..

ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တဲ႕ခ်ိန္မွာရွာရတာလြယ္ကူေအာင္.သည္ေနရာေလးမွာစုထာခ်င္းၿဖစ္ပါသည္...

မိတ္ေဆြမ်ားလဲလိုခ်င္တာမ်ားခြင္႕ေတာင္းစရာမလိုယူသြားႏိုင္ပါသည္ .....ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ပါေစ..

မိမိဘေလာ့ကို submit မွန္မွန္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိဘေလာ့ ျမန္ဆန္မည္ရွင္းလင္းမည္ ေမာက္တင္ျပီး က်လာတဲ့ေဘာက္ထဲမွာ မိမိဘေလာ့လိပ္စာ ထည့္ကာ Submit ကလစ္လိုက္ပါ ဒါဆို ေနာက္ဇယားတစ္ခုမွ သင့္အီးေမးကို ထည့္ျပီးSubmit လုပ္လိုက္ပါ

<<<အထူးဧည့္ သည္ေတာ္မ်ား>>> Flag Counter

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites